21-05-08

1 op 8 vogelsoorten bedriegd...

Een op acht vogelsoorten bedreigd Wereldwijd worden maar liefst 1226 vogelsoorten met uitsterven bedreigd, dus ongeveer één op acht exemplaren. Het verlies aan leefgebied door intensivering van de landbouw en ontginning is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Bovendien wordt het proces versterkt door klimaatveranderingen.

BirdLife International, de koepelorganisatie van Natuurpunt, inventariseerde de toekomst van alle vogelsoorten. De meesten van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in Brazilië (121), Indonesië (115) en Peru (106). Veelal is het verlies aan soorten te wijten aan de aantasting van geschikt leefgebied. Overal ter wereld wordt de landbouw intensiever. Ontbossing van natuurlijke wouden is niet alleen verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, maar ook voor een dramatisch verlies aan biodiversiteit.

Wulp

wulpNieuw is de toename van het aantal bedreigde vogelsoorten die ooit een groot verspreidingsgebied hadden. De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt. De vogel is sterk in aantal verminderd door het kleiner worden van de natuurlijke biotopen, ontwatering, versnippering en intensieve landbouw. Klimaatveranderingen zijn een ’versneller’ voor factoren die een bedreiging vormen voor de wulp en andere vogelsoorten. Lange periodes van droogte en plotselinge extreme weersomstandigheden zijn vaak rampzalig voor het broedsucces.

10:00 Gepost door human in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.