23-02-06

Sluipwesp


  
Sluipwesp

Fantastische sluipwesp

15:33 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-02-06

Agressieve haas valt hondenslee aan

Agressieve haas valt hondenslee aan

In Noorwegen heeft "een grote en agressieve haas" zowaar een hondenslee aangevallen. Wenche Offerdal, die de slee bereed, zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. De vrouw vertelt in de Noorse krant Nordlys dat zij en haar team huskies de agressieve haas tegenkwamen in Troms County. "De haas zat op een tiental meter van ons traject", legt Offerdal uit. "Ik dacht dat hij zich wel snel uit de voeten zou maken, had zelfs even schrik dat de honden achter de haas zouden aangaan. Maar dat was even mis."

De haas benaderde de honden en sprong recht tussen de verbouwereerde huskies. "Het was een absurde situatie", gaat Offerdal verder. "De honden stonden helemaal perplex. De haas staarde hen aan en zij staarden terug, alsof ze allemaal doodgevrozen waren." Waarna de haas zich dan toch maar uit de voeten maakte, niet zonder enkele honden met zijn klauwen op hun neus te raken. "Met een enorme sprong verliet hij de ring honden en liep weg in het bos", besluit Offerdal.

17:17 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Graafwesp


  

 

Gedetermineerd door Dr. Christian Schmid-Egger. Thank you!
Op
www.waddenzee.nl lees ik over graafwespen:
Graafwespen zijn alleenlevende wespen met een relatief brede kop. De meeste soorten nestelen in de grond in zelfgegraven holletjes, enkele nestelen in geknakte braamstengels.
De nesten worden voorzien van verscheidene soorten insecten al naar gelang de graafwespensoort.
De eieren worden erbij gelegd en de wespenlarven moeten leven van het opgeslagen voedsel totdat ze verpoppen.

13:13 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-06

 Rode wesp


  

 

Ook een plooivleugel wesp, maar iets minder algemeen dan de vorige. Ook is hij een stuk minder agressief. Deze wesp is volgens het boekje net zo groot als de vorige, maar daar hield deze zich niet aan. Hij was zeker 1,5 x zo groot. In de tuin van de Groene Inval.
Inmiddels vertelt men mij dat het hier om koninginnen gaat.
Een nest kan makkelijk meerdere koninginnen hebben, dus is het niet bijzonder meerdere grotere wespen te zien.

20:38 Gepost door human | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Grote brandnetel is meest voorkomend

Grote brandnetel meest voorkomende plant in Vlaanderen

Wie alles wil weten over planten in Vlaanderen en Brussel, kan terecht in de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, een turf van meer dan duizend pagina's en ruim vijf kilogram. De gegevens van de ruim 1.400 plantensoorten werden gedurende 33 jaar verzameld door meer dan 1.400 vrijwilligers. De grote brandnetel blijkt de meest verspreide plant. De atlas bevat meer dan 2,5 miljoen plantenwaarnemingen van de afgelopen decennia. Aan de hand daarvan kan je opzoeken welke plant nu meer of minder voorkomt dan vroeger, welke planten zijn verdwenen of opgedoken en hoe de plant verspreid is in Vlaanderen en Brussel.

Stikstof
"De grote brandnetel is de meest algemeen verspreide soort", aldus Wouter Van Landuyt, een van de auteurs van de atlas. "Vooral planten in voedselarme gronden als heide en duinen hebben klappen gekregen. Veel van die gronden zijn immers bos of landbouwgrond geworden. Wat overblijft, bevat nu meer stikstof, waardoor er minder dergelijke planten groeien." Een andere soort die achteruitging, zijn de waterplanten. Dat heeft volgens Van Landuyt te maken met de waterkwaliteit.

Bedreigde planten
Voorts wordt ongeveer driekwart van de plantensoorten in de Atlas als inheems beschouwd, planten die hier van nature aanwezig zijn. Daarvan staat ongeveer 45 procent op de lijst van bedreigde planten: veertien procent is al uit Vlaanderen verdwenen of wordt met verdwijning bedreigd, twaalf procent is bedreigd, kwetsbaar of gaat achteruit en achttien procent is zeldzaam.

59 euro
De Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest is een initiatief van de vereniging Flo.Wer (Floristische Werkgroepen) en is een uitgave van de Nationale Plantentuin van België en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het boek kost 59 euro. Tussen 1939 en 1971 werd een eerste keer de flora van België (en Luxemburg) in kaart gebracht. Dit gebeurde volgens dezelfde methodes en duurde ook 33 jaar.

17:35 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gewone wesp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plooi(vleugel)wespen zijn wat wij gewone wespen noemen. In feite is de naam wesp een verzamelnaam voor allerlei vliesvleugelige insecten die geen bij, hommel of mier zijn.

Deze plooiwespen zijn lang actief voordat wij ze opmerken. Pas als het broedsel uit is, en de wespen geen zoete afscheiding van hun jongen meer krijgen, gaan ze op zoek naar onze jam en limonade.
15:31 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-02-06

aantal aangespoelde bruinvissen verdubbeld

Aantal aangespoelde bruinvissen in 2005 verdubbeld

Het aantal aangespoelde bruinvissen aan de Belgische kust is in 2005 verdubbeld. Dat heeft Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen zaterdag bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de Strandwerkgroep. Die organisatie van natuurliefhebbers vierde er haar 25-jarig bestaan.

Toename
Het aantal bruinvissen dat aan de Kust aanspoelt, zit de jongste jaren in stijgende lijn. "In 2003 waren het er 37, in 2004 was er een toename naar 41 en vorig jaar verdubbelde het aantal naar meer dan 80", zegt Jan Haelters. "Er zijn verschillende oorzaken. Er verblijven sinds kort meer bruinvissen in het Zuidelijk deel van de Noordzee. Dat komt vermoedelijk door de opwarming van de aarde. De dieren zijn opgeschoven door de effecten van de opwarming op hun voedselvoorziening. Daarnaast zijn er de problemen door de visserij.

De dieren raken verstrikt in de visnetten en ze moeten de concurrentie aangaan met de intensieve visserij."

Uitzonderlijk is het niet dat bruinvissen voorkomen in het zuidelijke deel van de Noordzee. "In het eerste deel van de twintigste eeuw kwamen ze hier courant voor", zegt Haelters.

Langzaam proces
Haelters verwacht niet dat er snel een kentering komt in de evolutie. "Het zou vreemd zijn dat ze hier plots opnieuw verdwijnen. De beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn, passen in een langzaam proces. Een eerste stap is de identificatie van het probleem. Daarna moet het probleem worden erkend door alle betrokkenen. Tot slot kunnen maatregelen worden uitgewerkt en uitgevaardigd. Een aantal maatregelen die zijn voorgesteld, zijn moeilijk toepasbaar in de zuidelijke Noordzee."

De nood aan bijkomende maatregelen, is er volgens Haelters zeker. "Ik denk maar aan de recreatieve visserij. De bruinvissen raken verstrikt in hun warrelnetten. De vissers vinden dat ook niet aangenaam en zijn eigenlijk een bondgenoot. We zullen samen moeten sleutelen aan een oplossing.".

10:42 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-06

zo werkt een aardbeving

Zo werkt een aardbeving

Zo werkt een aardbevingMet beide benen stevig op de grond. Een vaste bodem onder de voeten hebben. De Nederlandse taal kent allerlei uitdrukking die betrekking hebben op ons gevoel dat de aardbodem stevig, stabiel en onbeweeglijk is. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt het verschijnsel aardbeving onder de loep genomen.

In België komen aardbevingen niet zo vaak voor, en al zeker geen zware aardbevingen. Toch komen er elke dag over de gehele aarde ongeveer 8.000 aardbevingen per dag voor, omgerekend elke 11 seconden een aardbeving. Per jaar zijn er dus meer dan 3 miljoen aardbevingen!

De meeste aardbevingen zijn heel licht, en de zwaardere aardbevingen komen vaak voor op plaatsen waar geen mensen wonen (bijvoorbeeld op zee, en meer dan 60% van het aardoppervlak is zee). Een aardbeving die in zee plaatsvindt wordt ook wel een zeebeving genoemd, maar dat is eigenlijk een verkeerde naam, omdat niet de zee beeft maar de aardbodem onder het zeeoppervlak. Een zeebeving kan wel een Tsunami tot gevolg hebben.

De zware aardbevingen in bewoonde gebieden trekken uiteraard de meeste aandacht, vanwege de schade die wordt aangericht maar vooral omdat er slachtoffers bij te betreuren zijn. Het lijkt op het eerste gezicht dat er steeds meer aardbevingen optreden. Maar dat is niet waar. Door de verbetering in de meetapparatuur worden er tegenwoordig aardbevingen waargenomen (bijvoorbeeld op zee) die vroeger onopgemerkt zouden blijven. Ook neemt de bevolking van de aarde steeds meer toe, waardoor een aardbeving in een bepaald gebied nu veel meer slachtoffers kan veroorzaken dan vroeger toen er in hetzelfde gebied veel minder mensen woonden.

14:06 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Controles tegen vergiftigen roofvogels

Controles tegen vergiftiging roofvogels

Er komen doelgerichte controles om de recente pesticidenvergiftigingen bij roofvogels tegen te gaan. Dat werd vrijdag afgesproken op een ontmoeting van vertegenwoordigers van de ministers van Leefmilieu, Bruno Tobback, en Volksgezondheid, Rudy Demotte, met Vogelbescherming Vlaanderen.

Lokmiddelen
Vogelbescherming Vlaanderen liet de voorbije weken een aantal kadavers van roofvogels analyseren waaruit bleek dat er gevaarlijke pesticiden in werden aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op het ongeoorloofd gebruik van pesticiden. De pesticiden komen in die roofvogels terecht doordat ze door malafide jagers gebruikt worden in lokmiddelen zoals dode kippen.

Grote risico's
De ministers wezen er vrijdag op dat het ongeoorloofd gebruik van pesticiden streng kan bestraft worden. Minister Demotte waarschuwde er tevens voor dat een ongeoorloofd gebruik van pesticiden niet alleen het milieu schaadt maar ook grote risico's voor de volksgezondheid inhoudt.

Zijn collega van Leefmilieu Tobback zal op basis van de gegevens die voortvloeien uit verdere autopsies van getroffen roofdieren, de gebieden afbakenen waar er veel misbruik wordt vastgesteld en er zijn inspectiedienst op afsturen voor gerichte controles bij de erkende verdelers en gebruikers van pesticiden.

10:51 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-02-06

Perzikboom

Perzikboom kan ook in stadstuintje

Perzikbomen kunnen, mits goed onderhoud, meer dan dertig jaar oud worden.
Er gaat niets boven zelf geoogste perziken en afhankelijk van de soort kunnen we ze eten van juli tot september. Planten doe je van november tot maart. Een perzikboom neemt weinig plaats in, kan in kuipen staan of geleid worden tegen een muur in de stadstuin.

Perzikcultuur
De perzik wordt aanzien als een luxevrucht en werd vroeger in Overijse onder glas geteeld, later in volle grond op de zuiderhellingen van het Hageland. Deze perzikcultuur verdween bijna volledig omstreeks 1965 wegens massale invoer uit goedkopere zuiderse landen. Factoren die bijdroegen tot de ondergang, waren drie opeenvolgende jaren vorstschade aan de bloesem, natte zomers en te hoge grondlasten.

Ondanks de kans op late nachtvorst kunnen we een perzikboom of prunus persica hier best planten. Dikwijls is bloesemschade te wijten aan een minder goede standplaats. Een beschutte tuin, een houtwal of haag die gure noordoostenwind breekt, een naar het zuiden gelegen helling of muur, het zijn belangrijke factoren in het welslagen. Aanplanten op lager gelegen percelen waar de mist en dus ook vocht en kou lang blijven hangen, is niet aan te raden.

Zonneklopper
De bomen groeien het best op een zonnige en warme plaats, ze verdragen wel een beetje schaduw. Hoe meer zon, hoe mooier gekleurd en hoe lekkerder de vrucht door het verhoogde suikergehalte. Een goede luchtstroom doet de boom beter opdrogen en voorkomt schimmels.

De bomen die je koopt, zijn meestal veredeld op een perzikzaailing of de pruimenonderstam 'Saint-Julien A'. Op zandgrond plant je beter een veredelde perzikonderstam. Perzikbomen vragen een goed doorlatende licht zure tot lichtalkalische grond, goed gedraineerd. Leg daartoe wat puin in het plantgat.

Tegen een muur
Wie een perzik tegen een muur plant, heeft dikwijls te maken met te arme grond. Door de uitgehaalde grond te verbeteren met verteerd stalmest en er beendermeel aan toe te voegen, werk je dat euvel weg. De ruimte tussen stam en muur of schutting mag niet te klein zijn, 20 tot 25 cm is uitstekend. Plant de boom niet te diep, we brengen toch een mulchlaag aan van verteerde stalmest, compost of champignonmest. Dit om te voorkomen dat de grond uitdroogt en opdat er geen onkruid zou groeien.

Soorten
Kruisbestuiving is bij perziken niet nodig, waardoor men maar één soort kan planten. Vroege bloeiers in mei geven meestal vroege vruchten maar hebben het nadeel dat ze kunnen bevriezen. Goede soorten voor ons klimaat: Rote Ingelheimer (vroeg), Reine des Vergers, Red Haven (geel vruchtvlees), Charles Ingouf, Lieveling, Fertile de Septembre (laat). Ook waardevol zijn de rassen Johny Brack (geel vruchtvlees), Amsden, Peregrine (halfvroeg), Broechemse en Vaes oogst. Een bekend ras nectarine is Madame Blanchet. Merkwaardig is de Sanguine de Savoie, een roodvlezige bloedperzik met dieproze bloei, ook geschikt als sierboom.

21:29 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aarde warmt dertig keer sneller op

Aarde warmt dertig keer sneller op dan vroeger

Broeikasgassen komen nu dertig keer sneller in de atmosfeer dan in de tijd dat de Aarde een vorige periode van opwarming kende. Dit heeft de gezaghebbende Britse krant The Independent op basis van wetenschappelijk onderzoek gemeld.

James Zachos, professor aardwetenschappen aan de Universiteit van Californië in Santa Cruz, vergeleek het niveau waaraan koolstofdioxide (CO2) en methaan nu worden uitgestoten met dat van 55 miljoen jaar geleden, toen de planeet ook opwarmde. Hij stelde dramatische verschillen vast.

Snelheid ligt veel hoger
De snelheid waarmee broeikasgassen zich in de atmosfeer gaan concentreren, is veel hoger dan tijdens de opwarming na het uitsterven van de dinosaurussen. De emissies die voor die episode van globale opwarming zorgden, duurden waarschijnlijk 10.000 jaar, aldus Zachos. "Door fossiele brandstoffen te verbranden komen we wellicht tot dezelfde hoeveelheid binnen de volgende drie eeuwen."

4,5 miljard ton koolstofdioxide
De wetenschapper waarschuwde dat opwarming in voorbije geologische periodes aangaf dat het klimaat op Aarde een drempel overschrijdt waarbij klimaatsveranderingen accelereren dankzij positieve feebacks, vroegere opwarmingscycli dus. Bij de vorige opwarming - ter waarde van gemiddeld vijf graden celsius - zou volgens het onderzoek van Zachos op 10.000 jaar tijd zowat 4,5 miljard ton koolstofdioxide in de atmosfeer zijn terechtgekomen. Indien de huidige trends zich verderzetten, zal door de emissie door de industrie en auto's over drie eeuwen een zelfde hoeveelheid in onze dampkring terechtkomen, zo luidt de waarschuwing.

Natuurlijke processen kunnen die hoeveelheid wel doen afnemen. Maar het zal nu tienduizenden jaren duren eer de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer het pre-industriële peil zal hebben bereikt. Zelfs indien de mens zou ophouden fossiele brandstoffen te gebruiken, zullen de effecten toch nog lang duren.

16:22 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-06

Trektocht rietganzen bedreigd

Noorse boeren bedreigen trektocht kleine rietganzen

Doordat Noorse boeren hen van hun weides verjagen, lopen tienduizenden kleine rietganzen het risico om bij hun trektocht naar het broedgebied Spitsbergen in de problemen te raken. Zij bereiden zich momenteel voor op de trek en hebben de "eetpauzes" in Noorwegen hard nodig om hun eindbestemming te bereiken, zo meldt het Nederlands Instituut voor Ecologie donderdag in een persbericht.

Gras
De Spitsbergen-populatie van de kleine rietgans overwintert in Nederland, België of Denemarken en vliegt via Noorwegen terug naar Spitsbergen. Onderweg willen ze zich bevoorraden met het gras van de Noorse weides, maar daar worden de ganzen massaal weggejaagd door de Noorse boeren die het gras willen gebruiken voor hun vee. Daardoor kunnen ze volgens Marcel Klaassen van het Nederlands Instituut voor Ecologie niet voldoende eten en rusten onderweg, waardoor ze "hun broedgebied niet, of in slechte conditie halen".

Actie
"We zien nu al tekenen van verminderd broedsucces en kleinere overlevingskansen in de zomer, als gevolg van de slechte lichaamsconditie bij vertrek van de voorjaarspleisterplaatsen", zegt Klaassen. Daarom vindt het instituut dat er internationaal actie moet worden ondernemen. Zo heeft de Noorse overheid al een eerste aanbod voor compensatie van de schade aan de gewassen en het gras gedaan. Volgens het instituut zouden echter niet alle Noorse boeren daar genoegen mee nemen.

De kleine rietgans leeft gescheiden in twee aparte groepen. De Spitsbergen-populatie overwintert in Denemarken, Nederland en België en vliegt via Noorwegen naar Spitsbergen. Het andere deel brengt de winter door in Engeland en vliegt daar vandaan naar Groenland of IJsland. Deze gans met roze poten is de laatste twintig jaar bijna verdubbeld in aantal. Samen met het verlies van natuurlijke leefgebieden door menselijk ingrijpen heeft deze populatiegroei ervoor gezorgd dat de ganzen hun toevlucht nemen tot weides en akkers.

21:25 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Beursgorrila

Beursgorilla Jacko ontmaskerd

Het mysterie van Jacko, de gorilla die jaar na jaar de allerbeste beursanalisten het nakijken gaf op de effectenbeurs, is opgelost. Analistenbureau Iris stelde een diepgaand onderzoek in naar de speculatietalenten van beursgorilla Jacko en kwam tot de conclusie dat de aap de boel belazert. "We hebben tal van onjuistheden en inconsistenties ontdekt", aldus de onderzoekers. "Hoe hij het precies aanpakt, zullen we later uit de doeken doen, maar wat ons betreft mag Jacko terug naar het oerwoud."

Computer neemt taak over
De onderzoekers lichtten toch alvast een tipje van de sluier: Jacko selecteerde ooit uit 75 bananen met namen van beursfondsen de tien 'lekkerste hapjes'. Daarna bleef een computer wekelijks handelen in 'zijn' aandelen. Het truukje bleek een succes. Jacko behaalde de afgelopen vijf jaar een rendement dat gemiddeld 17,1 procent boven dat van de AEX-index lag.

19:33 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Honden met lang haar kunnen niet bewegen

Honden kunnen niet meer bewegen vanwege te lang haar

Een man uit Melbourne staat terecht voor dierenmishandeling nadat in een afgesloten opslaghuis drie verwaarloosde honden aangetroffen werden. Naar verluidt was het haar van de beesten zodanig gegroeid dat ze nog amper in staat waren te bewegen.

Volgens dierenbeschermers stonden de honden vol kneuzingen en was het haast onmogelijk hun kop van de achterkant te onderscheiden. "Een van de dieren weegde voor zijn verzorging 10,9 kilogram, na een grondige scheerbeurt bleef daar nog 4,8 kilo van over. Meer dan honderd procent van zijn lichaamsgewicht zat dus in dat weelderige haar", vertelt Bob Brown, woordvoerder van de plaatselijke dierenbescherming.

Volgens de opgetrommelde diereninspecteurs moet het jaren geleden geweest zijn dat de honden nog eens op een waardige manier verzorgd werden.

17:20 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezocht: zwarte panter

Politie zoekt zwarte panter in buurt van Rome

Zwarte panter in omgeving van Rome.
De Italiaanse politie zoekt in de omgeving van Rome een zwarte panter. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen om thuis te blijven en op hun kinderen te letten.

Echt verhaal
De panter werd dinsdag voor het eerst opgemerkt. Sinds begin jaren negentig doen in het dopje in de buurt van Rome, wilde verhalen de ronde over het dier. Het werd steeds afgedaan als een verzinsel, maar nu is het beest ook echt opgedoken en gefotografeerd. Volgens deskundigen gaat het inderdaad om een panter. De afgelopen dagen waren er bij de politie van Rome verschillende meldingen binnengekomen dat een grote katachtige was gezien.

13:16 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-06

Cobra's belegeren ziekenhuis

Cobra's belegeren Indiaas ziekenhuis

Cobra's en andere gevaarlijke slangen hebben "de controle overgenomen" in een ziekenhuis in de noordelijke Indiase staat Uttar Pradesh. Volgens nieuwsberichten hebben de dieren er de dokters en ander medisch personeel weggejaagd.

Toen ambtenaren van de dienst gezondheid er een inspectie uitvoerden, kwamen ze tot de vaststelling dat in het ziekenhuis meer dodelijke slangen aanwezig waren dan patiënten en medisch personeel.

Ze kwamen er achter dat het ziekenhuis bijna niet bezocht wordt door patiënten omdat het op een erg afgelegen plaats ligt, aldus de Hindustan Times. Volgens een gezondheidsmedewerker is er geen transport beschikbaar en moeten mensen uit het dichtstbijzijnde dorp heel wat kilometers afleggen om er te geraken.

Het medisch personeel blijft 's nachts niet in het ziekenhuis en volgens de krant is het hospitaal overwoekerd met planten en daardoor een perfecte uitvalsbasis voor slangen.

18:01 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-06

Aaskever

Aaskever

Aaskevers zijn verhoudingsgewijs grote kevers met een meestal afgeplat lichaam. De sprieten zijn aan het uiteinde geknopt of zijn in hun geheel knotsvormig verdikt. Een groot aantal van de soorten leeft van aas, maar velen zijn rovers, terwijl andere weer op rottende of op nog levende planten voorkomen.

Necrodes littoralis lijkt veel op de zwarte doodgraver en wordt gevonden op grotere lijken en aangespoeld zeewier. Deze doodgraver graaft zich ín tegenstelling tot de andere soorten niet met aas de grond in. Het is een zeldzame soort. Ook Hypocaccus rugiceps, een kleine, donkere, kogelronde kever komt veel voor op stranden.

Namen:


Ned: Aaskever
Lat: Silphidae / Histeridae
Eng: Carrion beetle
Dui: Aaskäfer

18:47 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe trend

Nieuwe trend: verjaardagsfeestjes voor huisdieren

Een gezondheidsverzekering, chique kledij en een eigen therapeut hadden ze al, maar nu lijken ook verjaardagsfeestjes voor Amerikaanse huisdieren meer en meer in de mode te komen. Uit een enquête van dierenverzekeraar Veterinary Pet Insurance blijkt dat 58 procent van de ingeschreven baasjes een keer per jaar hun geliefkoosde kat, hond of vogel in de bloemetjes zetten. Daarbij worden kosten noch moeite gespaard: het feestvarken krijgt een stuk taart voor de neus geschoven, glitterhoedjes worden uit de kast gehaald, ja zelfs speelkameraden worden uitgenodigd om het huisdier in kwestie een zo aangenaam mogelijke dag te bezorgen.

Andere onderzoeken hebben het over zes miljoen gezinnen in Amerika die een dag per jaar tijd vrijmaken om hun huisdier een knallend feest te bezorgen. Gezien de twintig verjaardagstaarten die dierenspeciaalzaak Three Dog Bakery in Californië wekelijks moet leveren, lijken die cijfers niet overdreven.

18:10 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Valentijn... ook in dierentuin

Valentijn in de dierentuin

Niet alleen in de mensenwereld hangt er morgen romantiek in de lucht, ook dieren hebben wel eens “kriebels” in de buik. In de Zoo van Anwerpen vind je diverse koppeltjes. En wil je je eigen Valentijn eens verrassen? Stuur dan via de website www.zooantwerpen.be een origineel kaartje!

Even voorstellen: de gelukkige koppeltjes in de Antwerpse zoo:

Hein en Hermien, liefde op het eerste gezicht
Misschien wel het meest trouwe liefdeskoppel in de Zoo: de nijlpaarden. Hermien is sinds 2002 onafscheidelijk van haar partner Hein. Letterlijk zelfs: de twee liggen heel vaak tegen of op mekaar. Hein is altijd bezorgd om Hermien en houdt haar constant in de gaten. Een paring kan dagen duren en soms trilt het gebouw er zelfs van. Het liefdesuurtje bij de nijlpaarden situeert zich meestal rond de middag!

Inca en Gladstone
Deze brilberen wonen sinds oktober 2005 in de Zoo van Antwerpen. Inca komt oorspronkelijk uit Zwitserland en Gladstone uit Groot-Brittannië. In de Zoo wonen ze in een gloednieuw verblijf, samen met een groep neusberen.

Inca is een typische vrouw: ze is verlekkerd op allerlei zoetigheden en terwijl Gladstone ook in de winter stoer buitenkomt, blijft Inca wel eens liever binnen bij de verwarming! Afwachten of er al kleine beertjes op komst zijn…

Harper en Witsnuit
Deze twee kleine panda’s vormen sinds 2004 samen een koppel én zijn de logodieren van Zoo en Planckendael. Man Harper woont al sinds 1995 in de Antwerpse Zoo maar was nog niet zo succesvol bij de vrouwen. Tot juni 2005, want toen beviel vrouwtje Witsnuit van een prachtige tweeling: Geena en Gwen! Harper is nu de enige man in huis tussen zijn drie vrouwen!

Dina en Daisy, hartsvriendinnen
Jawel, allebei dames en allebei dertigers. Deze olifanten vormen weliswaar geen liefdeskoppel, ze hebben wel een zeer hechte band. Oorspronkelijk woonden ze samen in een circus tot ze in 1999 naar de Antwerpse zoo kwamen. Overal waar Dina is, volgt Daisy direct. Ze zijn onafscheidelijk. Momenteel wonen ze samen met vrouwtje Dumbo, die al bijna haar hele leven in de Zoo woont. Dumbo is de grootste olifant van de drie en heeft duidelijk ‘de broek aan in huis’.

Moderne mannen
Pinguïns zijn moderne dieren en momenteel viert de liefde hoogtij bij de Humboldtsoort. De dieren zijn daar druk in de weer met nestmateriaal aan te dragen want de komende dagen worden eieren verwachten! De mannetjes bieden veel steun aan de vrouwtjes door in de broedperiode te helpen bij het broeden. Om de beurt zitten ze op het ei en zo heeft ook de man zijn aandeel in de dagelijkse taken. Ook de opvoeding wordt gespreid bij heel wat pinguïnsoorten. Dat is pas echte liefde!

15:53 Gepost door human | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Kameel met orthopedische schoen

Kameel door het leven op brede voet

Kameel Goliath kan weer op prettige voet door het leven. Goliath, woonachtig in het Duitse Bonndorf, heeft immers orthopedische schoenen gekregen. Deze waren nodig omdat het dier niet goed meer kon lopen sinds hij zijn voeten verbrand had.

De schoenen hebben in de lengte slechts maatje 39, maar in de breedte heeft Goliath maat 31 nodig. De schoenen werden gemaakt door de Nederlandse firma Wessels, die ook schoenen voor de grootste man ter wereld maakte. Dat is de 2,53 meter lange Oekraïner Leonid Stadnik, die voeten heeft van 43 centimeter lang. Voor zijn veters van 2,5 meter kiest hij een schoenenfabriek uit Oekraïne.

12:50 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe vissen ontdekt

Nieuwe vissen ontdekt in de Caraïben

De atol in kwestie.
Eén van de tien ontdekte soorten zeewier.
Wetenschappers hebben in een onderzees atol bij het Nederlandse Antillen-eiland Saba nieuwe soorten vis en zeewier ontdekt. De experts sluiten niet uit dat het Caribische atol de soortenrijkste zeehabitat in dat gebied van de Atlantische Oceaan is.

Dat is dinsdag bekendgemaakt na een expeditie in opdracht van het bestuur van de Nederlandse Antillen, het Amerikaanse wetenschappelijke Smithsonian Institution en Conservation International in Washington.

Duikers troffen in januari twee nieuwe soorten van de grondel aan, roze en wit. De exemplaren waren ongeveer een centimeter lang. Ook werden een tiental nieuwe soorten zeewier gezien.

In totaal telden de deskundigen ongeveer tweehonderd soorten vis. Tot nu toe waren rond het atol 35 soorten bekend. Volgens Michael Smith van Conservation International wil een Nederlands team volgende maand nog dieper duiken dan de expeditie van januari.

09:32 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-06

Meer wild in wallonië

Meer wild in Wallonië

Dubbel zoveel everzwijnen.
In Wallonië zijn er twee keer meer hoefdieren in het wild te vinden dan 25 jaar geleden, blijkt uit het "Tableau de bord de l'environnement wallon 2005", dat schat dat het aantal everzwijnen toenam met 200 procent, het aantal reeën met 110 procent en de populatie herten met 105 procent.

Voederen
De cijfers moeten wel met de nodige omzichtigheid behandeld worden wegens de relatieve betrouwbaarheid van de telmethodes.
De belangrijkste reden voor de toename is het voederen, dat tegenwoordig verboden is in de jachtgebieden van het Waalse gewest. Andere factoren zijn een afname van de mortaliteit door zachtere winters, een overvloed aan natuurlijk voedsel tijdens de voorbije jaren, en een vermindering van de jachtperiodes op everzwijnen.

12:53 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-06

Weer doodgeschoten sperwer gevonden

Weer doodgeschoten sperwer gevonden

Terwijl verscheidene milieuorganisaties, zoals de vzw Vogelbescherming Vlaanderen, dit weekend nog opriepen tot harde actie tegen het illegaal schieten en opzettelijk vergiftigen van roofvogels, is in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek opnieuw een dode sperwer binnengebracht. De roofvogel werd aangetroffen in Hoeselt en de vinder wilde weten of de vogel het slachtoffer was geworden van de jacht. "Bij het onderzoek bleek dat er inderdaad met hagel op de sperwer was geschoten. Het is het zoveelste jachtslachtoffer en dat bewijst nog maar eens dat sommige jagers werkelijk nergens voor terugdeinzen als ze hun zogenaamde concurrenten uit de weg willen ruimen", vertelt Sil Janssen, voorzitter van het Natuurhulpcentrum.

Vorige vrijdag bracht een boswachter uit Neerpelt een dode rode wouw binnen. Deze zeldzame roofvogel had ook hagel in de borststreek en in de poot. Voor de Vogelbescherming was de maat vol en zij vroegen zaterdag een onderhoud met Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V), die hen beloofde deze week rond de tafel te gaan zitten, omdat de laatste weken tientallen beschermde vogels gedood werden. Volgens de minister gaat het om wettelijk verboden praktijken. Hij wil dat de daders gevat worden en is bereid daarvoor samen te werken met de Vogelbescherming, de Wildbeheereenheden en de boswachters.

21:03 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

daas

 

DAAS

19:53 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lar

 

Lar

10:42 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-06

Witpluimoeistities geboren

Witpluimoeistities geboren in Zoo Parc Overloon

In Zoo Parc Overloon is een tweeling witpluimoeistities ter wereld gekomen. Beide jongen en de moeder maken het uitstekend. Het jonge gezin verblijft momenteel nog in het binnenverblijf, maar zal binnen enkele weken buiten te bewonderen zijn.

Het geslacht van beide jongen is op dit moment nog onbekend. Als ze een leeftijd van ongeveer zes weken hebben, worden ze voor de eerste keer geënt. Op dat moment wordt ook naar het geslacht van beide dieren gekeken. Op jonge leeftijd is het lastig om het geslacht te bepalen, daarom wordt dit bij de tweede enting gecontroleerd en definitief vastgesteld.

Bij witpluimoeistities worden meestal tweelingen geboren. Over het algemeen draagt het mannetje de jongen vanaf de geboorte op de rug, zodat het vrouwtje haar krachten kan sparen voor het zogen van haar kroost. In Zoo Parc Overloon dragen, naast het mannetje, ook de oudere broers en zussen de tweeling op hun rug.

Witpluimoeistities komen voor in de tropische regenwouden van Brazilië, waar ze in groepen van vijf tot tien dieren leven. Deze groep bestaat uit mannetjes, vrouwtjes en jonge dieren. Wanneer jonge dwergapen volwassen worden, verlaten ze de groep om zelf voor nageslacht te zorgen. Het menu van witpluimoeistities bestaat uit fruit, insecten en gomhars.

22:09 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Walvisvlees word hondenvoer

Japanners verwerken walvisvlees tot hondenvoer

Britse natuurbeschermers zijn furieus over hoe de Japanners omgaan met het overschot aan walvisvlees. Ze maken er hondenvoer van. Dat berichtte de Britse omroep BBC.

Dat Japan zich in het kader van 'wetenschappelijk onderzoek' bezighoudt met walvisvaart, is al omstreden. Volgens de organisatie voor de bescherming van walvissen en dolfijnen (WDCS) heeft Japan inmiddels een 'walvisvleesberg' van duizenden tonnen.

De regering heeft geprobeerd het vlees te slijten aan scholen, maar dat heeft de enorme prijsdaling niet kunnen stoppen. Daarom biedt een bedrijf het op het internet aan als ,,gezond en natuurlijk'' hondenvoer.

Volgens Tokio behoort de walvisvaart tot het Japanse culturele erfgoed en moeten andere landen dat accepteren. Veel walvissoorten staan op de lijst van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd.

Samen met IJsland en Noorwegen verzet Japan zich fel tegen dat vangstverbod, dat alleen een uitzondering maakt voor zeer beperkte walvisvangst voor wetenschappelijke doeleinden. De drie landen willen ook de commerciële vangst hervatten.

Het aanbod van walvisvlees is daardoor groter geworden dan de vraag, terwijl het land volgens internationale regels verplicht is het vlees een bestemming te geven. Hoewel een Japanse fastfoodketen zelfs walvisburgers op het menu heeft staan, raakt Tokio het vlees momenteel aan de straatstenen niet kwijt.

20:15 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-06

Kip gered

Kip gered dankzij mond-op-snavel

Boo Boo gered dankzij mond op snavel.
Marian Morris heeft de exotische kip van haar broer gered met mond-op-snavel-beademing. De gepensioneerde verpleegster uit het Amerikaanse Arkadelphia in de staat Arkansas blies zo Boo Boo nieuw leven in.

Boo Boo lag er levenloos bij en Morris wilde weten of ze het nog kon na al die jaren. Ze aarzelde niet en zette haar mond over de snavel van de kip. Ze paste de techniek van de klassieke mond-op mond toe. "Ik blies zo lucht in de snavel en na een tijdje opende de kip zijn levenloze ogen. Ik gaf toen mijn de broer de raad om Boo Boo nog even warm te houden." Na haar geslaagde poging wist ze het zeker, ze kon het nog altijd. Morris was naar eigen zeggen wel gelukkig dat het slechts om een kip ging.

21:21 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

een op de twee heeft huisdier

Eén op twee gezinnen heeft huisdier

Eén op de twee Belgische gezinnen heeft een huisdier. In bijna de helft van de gevallen is dat een hond of een kat. Dat blijkt uit een enquête van het OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. Voor het onderzoek werden 1.260 telefonische interviews afgenomen van Belgen van 18 jaar en ouder. Ook de verkopers van dierenproducten werden ondervraagd.

Uit die gesprekken blijkt dat één op de twee gezinnen een huisdier heeft. In bijna de helft van de gevallen is dat een hond of een kat. Bij de Belgische gezinnen die een huisdier hebben (48 pct), zijn er gemiddeld 2,3 dieren per gezin.

Minder gezinnen, meer dieren
In Vlaanderen zijn er minder gezinnen die dieren hebben, maar als ze er hebben, dan zijn het er gemiddeld meer dan in de rest van België (2,7 per gezin). In Wallonië hebben veel gezinnen dieren, maar minder dieren per gezin (1,9 per gezin). In Brussel hebben maar weinig gezinnen dieren en als ze dieren hebben, dan gaat het om een klein aantal (1,6 per gezin).

Consumenten worden alsmaar kritischer als het om producten voor hun dieren gaat. Zo blijkt uit het onderzoek dat men geen genoegen meer neemt met moeilijk te openen dozen met voeding met een ondraaglijke geur, maar dat men praktische producten wil. Daarom heeft de industrie nieuwe verpakkingen ontwikkeld zoals aluminiumzakjes en worden de producten ingedeeld volgens de leeftijd van het dier en de fysieke activiteit.

Niet alledaagse gezelschapsdieren
De producten voor honden en katten vertegenwoordigen 72 procent van de totale marktomzet. Er worden bovendien producten en diensten gelanceerd die rechtstreeks van mensenzorg werden afgeleid zoals modeartikelen, accessoires en hygiëneproducten.

Voorts blijkt dat mensen meer en meer afstappen van de klassieke hond, kat, hamster... en op zoek gaan naar meer originele gezelschapsdieren. Zo zijn onder meer de fret, de leguaan en de vogelspin erg in trek.

16:35 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-06

 

Vandalen vernielen 203 platanen nadat motorrijder er tegen knalde

Na een dodelijk ongeval met een motorrijder hebben onbekenden in de omgeving van Rome uit wraak 203 platanen zodanig aangezaagd dat ze moeten geveld worden. De 31-jarige motorrijder was enkele dagen geleden tegen een boom geknald en raakte daarbij dodelijk gewond.

Doodstraf
Daarom hebben de daders alle bomen op de weg - die van Rome naar Trevignano aan het meer van Bracciano leidt - "ter dood veroordeeld". Dat bericht de krant La Repubblica donderdag. "Deze bomen zijn geen mensenleven waard", stond op papiertjes die op de bomen waren geprikt.

Ongevallen
Critici eisen al lang een verbreding van de gevaarlijke weg. Vorig jaar kwamen er zeven mensen bij ongevallen om. Een lokale politica meent "dat de emmer nu is overgelopen". "Maar de bomen zijn eigendom van de provincie en de beschadiging ervan is een misdrijf", zei de politiecommandant van Bracciano.

17:46 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |