21-02-06

Grote brandnetel is meest voorkomend

Grote brandnetel meest voorkomende plant in Vlaanderen

Wie alles wil weten over planten in Vlaanderen en Brussel, kan terecht in de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, een turf van meer dan duizend pagina's en ruim vijf kilogram. De gegevens van de ruim 1.400 plantensoorten werden gedurende 33 jaar verzameld door meer dan 1.400 vrijwilligers. De grote brandnetel blijkt de meest verspreide plant. De atlas bevat meer dan 2,5 miljoen plantenwaarnemingen van de afgelopen decennia. Aan de hand daarvan kan je opzoeken welke plant nu meer of minder voorkomt dan vroeger, welke planten zijn verdwenen of opgedoken en hoe de plant verspreid is in Vlaanderen en Brussel.

Stikstof
"De grote brandnetel is de meest algemeen verspreide soort", aldus Wouter Van Landuyt, een van de auteurs van de atlas. "Vooral planten in voedselarme gronden als heide en duinen hebben klappen gekregen. Veel van die gronden zijn immers bos of landbouwgrond geworden. Wat overblijft, bevat nu meer stikstof, waardoor er minder dergelijke planten groeien." Een andere soort die achteruitging, zijn de waterplanten. Dat heeft volgens Van Landuyt te maken met de waterkwaliteit.

Bedreigde planten
Voorts wordt ongeveer driekwart van de plantensoorten in de Atlas als inheems beschouwd, planten die hier van nature aanwezig zijn. Daarvan staat ongeveer 45 procent op de lijst van bedreigde planten: veertien procent is al uit Vlaanderen verdwenen of wordt met verdwijning bedreigd, twaalf procent is bedreigd, kwetsbaar of gaat achteruit en achttien procent is zeldzaam.

59 euro
De Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest is een initiatief van de vereniging Flo.Wer (Floristische Werkgroepen) en is een uitgave van de Nationale Plantentuin van België en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het boek kost 59 euro. Tussen 1939 en 1971 werd een eerste keer de flora van België (en Luxemburg) in kaart gebracht. Dit gebeurde volgens dezelfde methodes en duurde ook 33 jaar.

17:35 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.