18-02-06

Controles tegen vergiftigen roofvogels

Controles tegen vergiftiging roofvogels

Er komen doelgerichte controles om de recente pesticidenvergiftigingen bij roofvogels tegen te gaan. Dat werd vrijdag afgesproken op een ontmoeting van vertegenwoordigers van de ministers van Leefmilieu, Bruno Tobback, en Volksgezondheid, Rudy Demotte, met Vogelbescherming Vlaanderen.

Lokmiddelen
Vogelbescherming Vlaanderen liet de voorbije weken een aantal kadavers van roofvogels analyseren waaruit bleek dat er gevaarlijke pesticiden in werden aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op het ongeoorloofd gebruik van pesticiden. De pesticiden komen in die roofvogels terecht doordat ze door malafide jagers gebruikt worden in lokmiddelen zoals dode kippen.

Grote risico's
De ministers wezen er vrijdag op dat het ongeoorloofd gebruik van pesticiden streng kan bestraft worden. Minister Demotte waarschuwde er tevens voor dat een ongeoorloofd gebruik van pesticiden niet alleen het milieu schaadt maar ook grote risico's voor de volksgezondheid inhoudt.

Zijn collega van Leefmilieu Tobback zal op basis van de gegevens die voortvloeien uit verdere autopsies van getroffen roofdieren, de gebieden afbakenen waar er veel misbruik wordt vastgesteld en er zijn inspectiedienst op afsturen voor gerichte controles bij de erkende verdelers en gebruikers van pesticiden.

10:51 Gepost door human | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.